×
Nieuwsbrief + Gratis E-Book?
Schrijf je nu in!
We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

Blog

Verdien met VriendenDeal!

We horen vaak dat clienten van Health & Co zó tevreden zijn dat ze Health & Co niet voor zichzelf willen houden. Daarom is er Health & Co VriendenDeal!

Clienten van Health & Co kunnen met VriendenDeal voordeel verdienen door vrienden uit te nodigen om ook client te worden bij Health & Co. Bij elke nieuwe vriend krijg jij een gratis consult. Je vriend krijgt dit natuurlijk ook.

Voorwaarden VriendenDeal

A. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Health & Co VriendenDeal actie (verder te noemen: de actie), gevestigd en kantoorhoudend aan J.J.P. Oudweg 8 B009 te Heerhugowaard (verder te noemen: Health & Co). Deze actie heeft tot doel om door middel van een speciale aanbieding voor Health & Co cliënten (verder te noemen: cliënt of cliënten), nieuwe cliënten te werven (verder te noemen: de koper of kopers).

B. Deelname
Deelname aan de actie staat open voor alle cliënten, die een abonnement hebben lopen bij Health & Co. Voor de kopers zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op:www.healthenco.nl/voorwaarden.

C. Doel van de actie
Met de Health & Co VriendenDeal kunnen cliënten vrienden en bekenden uitnodigen om via hun ook het coachingsprogramma van Health & Co te volgen. Cliënt en koper krijgen beiden één consult extra bovenop hun huidig abonnement. In het geval van annulering van het abonnement binnen de wettelijke annuleringstermijn van 14 dagen, komt de beloning van zowel de koper als de cliënt te vervallen. Het tegoed wordt verrekend met de eerste en eventueel opvolgende facturen na activatie van het abonnement van de koper. Het tegoed wordt niet verrekend met openstaande facturen uit het verleden of openstaande bedragen bij het incassobureau. Het tegoed blijft geldig zolang de cliënt en koper beiden cliënt bij Health & Co zijn.. Het tegoed wordt nooit in geld uitgekeerd. Het tegoed mag niet ingezet worden voor derde. 

D. Hoe het werkt
Kopers kunnen via www.healthenco.nl/startnu de naam van de vriend in aangeven veld invoeren. 

E. Klachten
Klachten over al dan niet toegekende tegoeden dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de facturatie via het contactformulier op www.healthenco.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen. Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een reactie.

F. Aansprakelijkheid
Health & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de actie. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de aanbieding worden overgegaan, of wordt het reeds uitgekeerde bedrag teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.

G. Slotbepalingen
Health & Co heeft het recht om de VriendenDeal voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via www.healthenco.nl. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze VriendenDeal voorwaarden.

Afvallen Zeist
  • Deel dit artikel:

Verdien met VriendenDeal!

We horen vaak dat clienten van Health & Co zó tevreden zijn dat ze Health & Co niet voor zichzelf willen houden. Daarom is er Health & Co VriendenDeal!

Clienten van Health & Co kunnen met VriendenDeal voordeel verdienen door vrienden uit te nodigen om ook client te worden bij Health & Co. Bij elke nieuwe vriend krijg jij een gratis consult. Je vriend krijgt dit natuurlijk ook.

Voorwaarden VriendenDeal

A. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Health & Co VriendenDeal actie (verder te noemen: de actie), gevestigd en kantoorhoudend aan J.J.P. Oudweg 8 B009 te Heerhugowaard (verder te noemen: Health & Co). Deze actie heeft tot doel om door middel van een speciale aanbieding voor Health & Co cliënten (verder te noemen: cliënt of cliënten), nieuwe cliënten te werven (verder te noemen: de koper of kopers).

B. Deelname
Deelname aan de actie staat open voor alle cliënten, die een abonnement hebben lopen bij Health & Co. Voor de kopers zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op:www.healthenco.nl/voorwaarden.

C. Doel van de actie
Met de Health & Co VriendenDeal kunnen cliënten vrienden en bekenden uitnodigen om via hun ook het coachingsprogramma van Health & Co te volgen. Cliënt en koper krijgen beiden één consult extra bovenop hun huidig abonnement. In het geval van annulering van het abonnement binnen de wettelijke annuleringstermijn van 14 dagen, komt de beloning van zowel de koper als de cliënt te vervallen. Het tegoed wordt verrekend met de eerste en eventueel opvolgende facturen na activatie van het abonnement van de koper. Het tegoed wordt niet verrekend met openstaande facturen uit het verleden of openstaande bedragen bij het incassobureau. Het tegoed blijft geldig zolang de cliënt en koper beiden cliënt bij Health & Co zijn.. Het tegoed wordt nooit in geld uitgekeerd. Het tegoed mag niet ingezet worden voor derde. 

D. Hoe het werkt
Kopers kunnen via www.healthenco.nl/startnu de naam van de vriend in aangeven veld invoeren. 

E. Klachten
Klachten over al dan niet toegekende tegoeden dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de facturatie via het contactformulier op www.healthenco.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen. Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een reactie.

F. Aansprakelijkheid
Health & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de actie. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de aanbieding worden overgegaan, of wordt het reeds uitgekeerde bedrag teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.

G. Slotbepalingen
Health & Co heeft het recht om de VriendenDeal voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via www.healthenco.nl. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze VriendenDeal voorwaarden.

Afvallen Zeist
  • Deel dit artikel:

Verdien met VriendenDeal!

We horen vaak dat clienten van Health & Co zó tevreden zijn dat ze Health & Co niet voor zichzelf willen houden. Daarom is er Health & Co VriendenDeal!

Clienten van Health & Co kunnen met VriendenDeal voordeel verdienen door vrienden uit te nodigen om ook client te worden bij Health & Co. Bij elke nieuwe vriend krijg jij een gratis consult. Je vriend krijgt dit natuurlijk ook.

Voorwaarden VriendenDeal

A. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Health & Co VriendenDeal actie (verder te noemen: de actie), gevestigd en kantoorhoudend aan J.J.P. Oudweg 8 B009 te Heerhugowaard (verder te noemen: Health & Co). Deze actie heeft tot doel om door middel van een speciale aanbieding voor Health & Co cliënten (verder te noemen: cliënt of cliënten), nieuwe cliënten te werven (verder te noemen: de koper of kopers).

B. Deelname
Deelname aan de actie staat open voor alle cliënten, die een abonnement hebben lopen bij Health & Co. Voor de kopers zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op:www.healthenco.nl/voorwaarden.

C. Doel van de actie
Met de Health & Co VriendenDeal kunnen cliënten vrienden en bekenden uitnodigen om via hun ook het coachingsprogramma van Health & Co te volgen. Cliënt en koper krijgen beiden één consult extra bovenop hun huidig abonnement. In het geval van annulering van het abonnement binnen de wettelijke annuleringstermijn van 14 dagen, komt de beloning van zowel de koper als de cliënt te vervallen. Het tegoed wordt verrekend met de eerste en eventueel opvolgende facturen na activatie van het abonnement van de koper. Het tegoed wordt niet verrekend met openstaande facturen uit het verleden of openstaande bedragen bij het incassobureau. Het tegoed blijft geldig zolang de cliënt en koper beiden cliënt bij Health & Co zijn.. Het tegoed wordt nooit in geld uitgekeerd. Het tegoed mag niet ingezet worden voor derde. 

D. Hoe het werkt
Kopers kunnen via www.healthenco.nl/startnu de naam van de vriend in aangeven veld invoeren. 

E. Klachten
Klachten over al dan niet toegekende tegoeden dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de facturatie via het contactformulier op www.healthenco.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klacht niet ontvankelijk is en de rechten van de deelnemer vervallen. Deelnemers die een klacht hebben ingediend ontvangen binnen 1 week een bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een reactie.

F. Aansprakelijkheid
Health & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de deelnemer in het kader van de actie. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de aanbieding worden overgegaan, of wordt het reeds uitgekeerde bedrag teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.

G. Slotbepalingen
Health & Co heeft het recht om de VriendenDeal voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via www.healthenco.nl. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze VriendenDeal voorwaarden.

  • Deel dit recept: